Může mít policista tetování?

Obrázek autora
Nikola Nováčková
17. 5. 2024
1

I když by se mohlo zdát, že vzhled by neměl být prioritou při výběru zaměstnance, realita je často odlišná. Podle průzkumu společnosti Nielsen Admosphere z roku 2020 má tetování patnáct procent populace a čtvrtina Čechů přiznává, že na ně pohlíží negativně. (1)

Může mít policista tetování? Přestože by posuzování pracovní způsobilosti mělo být založeno na dovednostech a profesionalitě, vnímání veřejnosti při výkonu takové funkce může hrát roli při rozhodování o přijetí do takové profese. Pojďme se podívat na to, zda je tetování stále rozhodujícím faktorem a překážkou pro to, být policistou.

Podmínky pro výkon práce u policie

Pokud máte zájem stát se policistou, existují pro vás některé podmínky, které musíte splnit. Začneme tím, že musíte být občanem České republiky a musíte být starší osmnácti let. Dále je důležité, abyste byli právně způsobilí k uzavírání smluv a plnění právních povinností.

Jednou z klíčových podmínek je bezúhonnost. To znamená, že nesmíte mít žádný trestní záznam. Policie ČR ověřuje bezúhonnost prostřednictvím evidence rejstříku trestů. Není podstatné, zda byl trest zrušen nebo zdali byl jedinec omilostněn. (2)

Další podmínkou je dokončené středoškolské vzdělání nebo vyšší odborné s maturitou. Dále nesmíte být členem politické strany nebo politického hnutí. Také nesmíte vykonávat živnostenskou nebo jinou výdělečnou činnost a nezastávat funkci v kontrolních orgánech právnických osob, které vykonávají podnikatelskou činnost. (2)

Při přijímacím řízení se posuzuje vaše fyzická, zdravotní a osobnostní způsobilost. To zahrnuje testy fyzické zdatnosti, lékařské vyšetření a psychologické posouzení. Dále je nezbytné prokázat absenci užívání omamných a psychotropních látek.

Zvláštnosti u přijímacího řízení

Přijímací řízení k policii začíná tehdy, když uchazeč doručí písemnou žádost o přijetí a splňuje všechny stanovené podmínky, zmíněné výše.

Přijímací proces do policie začíná tehdy, když uchazeč doručí písemnou žádost o přijetí a splní všechny stanovené podmínky zmíněné výše. Celý proces obvykle trvá přibližně 3 měsíce a zahrnuje několik důležitých kroků.

Prvním krokem je psychologické vyšetření, které se zaměřuje na zjištění osobnostních předpokladů potřebných pro výkon služby. Pokud uchazeč nesplní stanovená kritéria, může další psychologické vyšetření absolvovat až za dva roky.(3)

Další fází je prověrka fyzické zdatnosti, která zahrnuje čtyři testy: člunkový běh, běh na 1000 m, celo motorický test a kliky. Uchazeč musí dosáhnout předem stanovených norem, aby tuto část procesu úspěšně absolvoval. (3)

Konečně, uchazeč projde komplexní zdravotní prohlídkou, která sleduje jeho zdravotní způsobilosti pro výkon služby.

Je důležité zdůraznit, že na přijetí do služebního poměru k policii není právní nárok. I když uchazeč splňuje všechny požadavky, není automaticky přijat.

Jaké motivy může mít policista vytetované?

Teď se konečně dostaneme k tématu „policie a tetování“. Policisté musí dodržovat interní předpisy, které jim zakazují mít viditelná tetování. To znamená, že tetování umístěná na částech těla, které nejsou zakryté uniformou, jako je hlava, krk nebo paže, jsou nepřípustná.

Pokud má policista tetování na krku, musí ho během služby zakrýt například páskou tělové barvy nebo použít make up.

Dále platí, že tetování nesmí být vulgárního charakteru, což znamená, že motivy, které jsou považovány za obscénní, hrubé nebo urážlivé, jsou zakázány. (4)

Ještě důležitější je, že policista nesmí mít tetování, které by svým významem směřovalo k propagaci či projevu sympatie k hnutí, které potlačuje práva a svobody člověka. To zahrnuje i tetování podporující extremismus. (4)

Tato pravidla platí pro všechny příslušníky Policie České republiky a jsou závazná pro všechny útvary a organizační články policie. Jejich dodržování má zajistit, že policisté zůstanou důstojnými a respektovanými představiteli veřejného řádu a bezpečnosti.

Velká banda policistů na jednom místě před zásahem.

Pravidla pro tetování na viditelných místech

Pokud jde o tetování získaná během služby, platí pro policisty přísná pravidla. Nemohou si nechat udělat viditelné tetování, které by porušovalo stanovené normy a hodnoty policie.

Existuje však výjimka pro zvláštní situace, kdy je viditelné tetování nezbytné pro plnění určitých operativních úkolů. To může zahrnovat případy, kdy je příslušnost k policii účelově skryta, jako například při provádění speciálních operací. (4)

Takové tetování vyžaduje písemné povolení a důkladné zdůvodnění. Jedná se o opatření, které se obzvláště uplatňuje v situacích, kdy je žádoucí, aby policisté zůstali v anonymitě při provádění svých úkolů. (4)

Tetování u policistů v zahraničí

Teď jsme si poměrně podrobně popsali, jaká pravidla platí pro české policisty. Ale jak je to s tetováním u policie ve světě? Uděláme si rychlý exkurz do dalších zemí.

Tetování u policie v Německu

V Německu doposud platilo pravidlo, že policisté nesmějí mít žádné viditelné tetování na pažích, krku nebo hlavě, které by uniforma nemohla zakrýt. Politická strana Křesťanskodemokratická unie (CDU) navrhla zmírnění přísných pravidel. Důvodem je klesající počet uchazečů o povolání policistů a policistek.  Šéf státní policie Thomas Jungfer uvítal iniciativu, zdůrazňuje však, že tetování, která oslavují násilí, jsou diskriminační nebo jiným způsobem nevhodná, by měla zůstat zakázána. (5)

Tetování u policie v USA

V Americe to není tak jednoduché. Každý stát a dokonce i město si totiž může stanovit vlastní pravidla pro tetování u policistů.

Například některá policejní oddělení zakazují viditelná tetování a vyžadují, aby policisté zakryli své tetování make-upem nebo oblečením v tělové barvě. Na druhé straně existují oddělení s laxnějšími pravidly, která mají minimální omezení.

I když se pravidla mezi jednotlivými státy a městy mohou lišit, existují určité podobnosti. Obsah tetování je regulován a musí být považován za profesionální a vhodný. Tetování s explicitním, rasistickým, sexistickým nebo diskriminačním obsahem jsou obvykle zakázána.

Většina oddělení nedoporučuje tetování na obličeji a krku, aby si policisté zachovali úroveň profesionality. Tetování na hrudníku, zadní části těla, nohou a horní části paže jsou obvykle považována za nejbezpečnější volbu, protože standardní policejní uniforma tyto části těla zakrývá. (6)

Tetování u policie na Filipínách

Filipínská národní policie (PNP) přijala přísná nařízení týkající se tetování pro své současné i budoucí zaměstnance. Podle nejnovějšího nařízení z března roku 2024, musí policisté svá viditelná tetování odstranit. (7)

Mluvčí PNP plukovník Jean Fajardo zdůraznil, že tetování jsou nevhodná pro uniformované pracovníky. Stávající tetování musí být nahlášena a nová tetování jsou zakázána, včetně estetických úprav jako je obočí nebo rty. Nepovolená tetování zahrnují extremistická, rasistická, sexistická nebo tetování spojená se zakázanými skupinami.

Nedodržení pravidel bude mít za následek sankce a správní poplatky. Jedincům s tetováním bude poskytnuta tříměsíční lhůta na jejich odstranění. (7)

Zdroje:

  1. Kateřina Osičková. (2023). Tetování očima personalistů. Může být důvodem k odmítnutí?, (https://forbes.cz/tetovani-ocima-personalistu-muze-byt-duvodem-k-odmitnuti/).
  2. PČR. (nedatováno). Podmínky pro přijetí do služebního poměru, (https://www.policie.cz/clanek/podminky-prijeti-do-sluzebniho-pomeru.aspx).
  3. PČR. (nedatováno). Průběh příjímacího řízení, (https://www.policie.cz/clanek/prubeh-prijimaciho-rizeni.aspx).
  4. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer. (2022). Tetování příslušníků policie, (https://www.policie.cz/clanek/tetovani-prislusniku-policie.aspx).
  5. TZVETOZAR VINCENT IOLOV. (2023). Hamburg Police to accept officers with tattoos?, (https://www.themayor.eu/en/a/view/hamburg-police-to-accept-officers-with-tattoos-12098).
  6. (2024). Police Tattoo Policies in 2023 – 2024, (https://removery.com/tattoo-policies/military/police-tattoo-policies/).
  7. Justin Aguilar. 2024). No tattoos allowed for aspiring cops, says new PNP policy, (https://filipinotimes.net/latest-news/2024/04/24/no-tattoos-allowed-for-aspiring-cops-says-new-pnp-policy/).
Obrázek autora
Autor
Nikola Nováčková

Komentáře

1 komentář

Zanechte komentář

Další články

Zpět

Zpět na stránky

Napište, co hledáte