Zakázaná tetování: Runy a svastiky

Obrázek autora
Nikola Nováčková
6. 6. 2024
0

Co jsou to runy?

Runy lze dnešním lidem přiblížit jako starověké typy abecedy. Slovo „runa“ pochází ze staroseverského výrazu znamenajícího „tajný dopis“, který se používal k sesílání kouzel. Severská mytologie nám říká, že znalost run a runové magie pochází od Odina. Říká se, že Odin získal tajemství run poté, co visel na Yggdrasilu (světový strom, který prorůstá všemi devíti světy) devět dní a devět nocí. Poté, co obětoval sám sebe, dokázal získat moudrost run. O tento dar se pak podělil s vitki – čaroději a kouzelníky, kteří používali sílu run k sesílání kouzel.

V severských mýtech existuje nespočet příběhů, které popisují runy používané pro různé magické rituály. Nejznámější z nich je příběh, ve kterém Odin a Loki používají runy k vytvoření magického kopí, které nikdy nemine svůj cíl. Severské mýty nám také říkají, že každá runa má přidružené božstvo, zvíře nebo jinou entitu, se kterou je spojena. Například Fehu představuje dobytek, Uruz symbolizuje sílu, Thurisaz je spojován s obry a tak dále. (6)

Tetování s runami může nést hluboký symbolický význam, odkazující na starověkou moudrost a magii. Pokud se rozhodnete pro symbol runy, zvažte, jaký význam pro vás nese a jakou energii chcete, aby vám přinášela.

Pytlíček s vysypanými runami.

Druhy run

Starší Futhark

Elder Futhark jsou nejstarší známé runy, používané mezi lety 150 a 800 našeho letopočtu. Tyto runy byly poprvé používány germánskými kmeny v severním Německu, Norsku, Švédsku a Dánsku.

Mladší Futhark

Younger Futhark jsou ve skutečnosti dva různé typy runových abeced. Můžete si vybrat buď dánské runy, nebo norsko-švédské runy. Dánské runy se nazývají runy Long Branch, zatímco norsko-švédské runy se nazývají runy Short-Twig nebo Rök. Tyto runy vznikly kolem 8. století a byly používány až do 12. století, kdy je převzala latinská abeceda. (6)

Anglosaské runy

Anglosaské runy, známé jako Futhorc, jsou runovou abecedou, jejíž název je odvozen od prvních písmen této abecedy. Nejranější forma Futhorcu se objevila v 5. století a byla téměř totožná s Elder Futhark, ale obsahovala tři nové runy. V 7. století byla většina anglosaských run nahrazena latinkou, ale přesto se příležitostně používaly až do 12. století. (6)

Markomanské runy

Tyto runy se objevily ve smlouvě nazvané De Inventione Litterarum, která je připisuje Markomanům, odtud jejich název. Jde o kombinaci run Elder Futhark a Futhorc. Rukopis pochází z jižní části Karolínské říše z 8. až 9. století, konkrétně z oblasti Bavorska. (6)

Středověké runy

Ačkoli byla Skandinávie mezi 12. a 15. stoletím již christianizována, lidé stále používali runy a kombinovali je s latinkou.

Dalecarlianské runy

V izolovaných oblastech Švédska, zejména v Dalarně, lidé používali runy, známé jako Dal Runes, k přepisu elfdalištiny od 16. až do 20. století. Není jasné, zda byly v 19. a 20. století běžně používány v každodenním životě, nebo zda se je lidé učili z knih a používali je především v odborných spisech. (6)

Zakázané runy

Černé slunce

Černé slunce, známé také jako sonnenrad, je symbol skládající se z 12 opakujících se run uspořádaných do kola. Tato runa pro nacisty symbolizovala „vítězství“, avšak v současnosti je její význam mnohem širší. Přestože může být spojena s lidovým pohanstvím, je třeba si uvědomit její problematický historický kontext spojený s nacistickou ideologií. V minulosti ovlivnila sonnenrad některé pohanské skupiny, včetně těch, které přijaly politiku bílé identity. I když pro některé může být tento symbol součástí jejich spirituální praxe, je důležité si uvědomit jeho historii a možné kontroverze, které s sebou nese. (5)

Vlčí hák

Vlčí hák, wolfsangel nebo crampon runa původem z Německa a východní Francie. Inspirována středověkými evropskými vlčími pastmi, a je tvořena kovovým hákem do tvaru Z. Wolfsangel se stal raným symbolem německé svobody a nezávislosti. Jeho popularita v předválečném Německu vzrostla díky románu Hermanna Lönse „Der Wehrwolf“ z roku 1910, sledujícího hrdinu ve třicetileté válce. Symbol Ƶ byl později přijat nacistickou stranou a používán různými německými jednotkami Wehrmachtu a SS, například Waffen-SS Division Das Reich a Waffen-SS Division Landstorm Nederland. Anti-Defamation League a další zdroje uvádějí symbol Ƶ jako nenávistný a neonacistický symbol. (2)

Ozubené kolo

Ve svém středu často ukrývá různé symboly. Často je používáno rasisty a neonacisty, neboť symbolizuje polovojenskou pracovní a vzdělávací instituci v německém nacionálním socialismu zvanou Reichsarbeitsdiens. Spolu se svastikou se stalo symbolem německé pracovní fronty (Reichsarbeitsdienst). (2)

Tetovací strojek připravený k tetování.

Lonsdale

Oděvní značka CoNSDAPLe si získala oblibu mezi rasisty a neonacisty díky obsahu iniciál Národně socialistické strany Německa (NSDAP). Název samotný je odvozen z pojmu „strážce“. Podobně jako v případě neonacistické značky oblečení LONSDALE, i zde lze vysledovat podobnost ve stylu uspořádání písmen. (3)

Thor Steinar

Jedná de o značku oblečení, která od svého založení má dvě loga. První logo kombinuje runy Tiwaz a Sowilo, což vyvolává kontroverzi kvůli podobnosti s nacistickými symboly. Druhé logo obsahuje runu Gyfu a to je v pořádku. Obchody Thor Steinar byly příležitostně ničeny a nošení této značky je dokonce v některých německých institucích a fotbalových klubech zakázáno, a internetový prodejce Amazon již tuto značku neprodává od roku 2009. Thor Steinar byl kritizován za spojení s krajně pravicovými prvky. (4)

ACAB

Zkratka ACAB, znamenající „All Cops Are Bastards“, je dlouhodobým heslem v subkultuře skinheadů. Je důležité si uvědomit, že tento výraz může být užíván jak nerasistickými, tak rasistickými skinheady. (2)

Svastiky

Hákový kříž

Svastika, starověký symbol, se objevil nezávisle mezi mnoha kulturami na různých kontinentech. Před 20. stoletím bylo jeho použití, včetně Spojených států, téměř vždy neškodné. Dodnes je běžným symbolem v Asii, kde jej užívají hinduisté, buddhisté a další věřící a bývá asociací štěstí.

Nicméně v začátcích 20. století přijali pravicoví přívrženci „völkisch“ hnutí v Německu svastiku jako svůj symbol, což později ovlivnilo i Adolfa Hitlera k přijetí hákového kříže jako symbolu nacistické strany v roce 1920. Po hrůzách nacistického režimu, zejména holocaustu, se svastika stala symbolem nenávisti a antisemitismu pro většinu světa mimo Asii. (2)

Symbol blesků používaný jednotkami SS

Blesky SS jsou symbol, který často spojujeme s bílou nadřazeností a neonacismem. Tento symbol je odvozený od Schutzstaffel (SS) z období nacistického Německa a původně vychází z runy „sowilo“ nebo „slunce“. Po druhé světové válce byl tento symbol přijat neonacisty a příznivci bílé nadřazenosti po celém světě. Většina ho zná jako dva blesky se zploštělými konci, někdy však může mít konce i špičaté. (2)

Barvy k tetování.

Jaký trest hrozí za vytetování těchto motivů?

Za vytetování motivů, které propagují hnutí směřující k potlačení práv a svobod člověka podle § 403 trestního zákoníku (§ 403 Založení, podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka), hrozí trest odnětí svobody na 3 až 10 let. Tento trest může být zvýšen na 5 až 12 let, pokud je čin spáchán tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným podobně účinným způsobem, jako člen organizované skupiny, jako voják nebo za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu. (1)

Zdroje:

  1. Jaromír Štůsek. (2020). Povinnost prokázat existenci hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka – část I., (https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/povinnost-prokazat-existenci-hnuti-smerujiciho-k-potlaceni-prav-a-svobod-cloveka).
  2. ADL. (2023). HATE ON DISPLAY, (https://www.adl.org/sites/default/files/documents/2023-03/hate-on-display-hate-symbols-database.pdf).
  3. Stella Hughes. (2022). HOW LONSDALE REJECTED ITS PROBLEMATIC ASSOCIATIONS, (https://culted.com/how-lonsdale-rejected-its-problematic-associations/).
  4. Thomas Rogers. (2015). Authoritarian Outfitters, (https://newrepublic.com/article/121199/germanys-thor-steinar-neo-nazis-favorite-clothing-brand).
  5. Wikipedia. (2024). Black Sun (symbol), (https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Sun_(symbol)).
  6. The Rational Heathen. (2019). WHICH RUNIC ALPHABET SHOULD YOU CHOOSE FOR CASTING?, (https://www.rationalheathen.com/2019/08/03/which-runic-alphabet-should-you-choose-for-casting/).
Obrázek autora
Autor
Nikola Nováčková

Komentáře

Zanechte první komentář

Další články

Zpět

Zpět na stránky

Napište, co hledáte