Tetování v těhotenství: Co byste měla vědět, pokud uvažujete o tetování během těhotenství či kojení

Tetování je populární formou osobního vyjádření, která v posledních dekádách získala na popularitě a stala se běžnou součástí života lidí různého věku. Když se však jedná o těhotné ženy, otázky spojené s bezpečností získávají zcela nový rozměr. Tetování v těhotenství přináší řadu zdravotních rizik kvůli potenciálnímu přenosu infekcí a přítomnosti toxických chemikálií v inkoustech, což může negativně ovlivnit jak zdraví těhotné ženy, tak vývoj plodu. 

Těhotenství a tetování: Proč je to rizikové? 

Těhotenství je obdobím, kdy ženy musí zvlášť dbát na své zdraví a zdraví svého rostoucího dítěte. Jakékoli rozhodnutí týkající se tělesných změn nebo lékařských zákroků, jako je tetování, vyžaduje pečlivé zvážení možných rizik a dopadů.

Tetování v těhotenství je rizikové hned z několika důvodů. Princip spočívá v průniku jehel do kůže. Během tohoto postupu se kůže otevírá a vznikají potenciální cesty pro vstup bakterií a virů. Ženám se z důvodu těhotenství přirozeně oslabuje imunitní systém a zvyšuje se tak riziko infekčních onemocnění. Největší obavou by v tomto případě měly být infekce jako hepatitida B, C či HIV. Přenos těchto infekcí probíhá právě skrz kontaminované jehly v tetovacím studiu. Přes placentu se dostanou až k nenarozenému plodu a mohou způsobit vývojové poruchy či trvalé poškození dítěte.

Druhým velmi rizikovým důvodem jsou tetovací barvy. V některých typech inkoustů jsou obsaženy chemické látky, které mohou negativně ovlivnit vývoj plodu. Jedná se například o toxiny, včetně těžkých kovů (olovo, kadmium), ftaláty a barviva s potenciálními teratogenními účinky. Tyto látky mohou způsobit hnisající ložiska s puchýři na kůži či zduřené uzliny. V mírnějších případech se může dostavit začervenání kůže a otok. Zmíněná rizika jsou podtrhnuta možnou alergickou reakcí, ke které dochází velmi často. Její dopady na plod jsou různorodé a nejsou předem odhadnutelné. Případné hojení je kvůli těhotenství komplikovanější a pro ženu a plod náročnější. Jak je obecně známo, tetování má také karcinogenní účinky, které se projevují až postupem času. 

Těhotné ženy obecně mají zvýšenou citlivost na bolest a jejich kůže může být náchylnější k otokům a jiným reakcím. Kromě toho zvýšená citlivost kůže v těhotenství vede k neobvyklým reakcím, jako jsou vyrážky, svědění nebo dokonce následné keloidní jizvy. 

I když je bolest přirozeně spojována s tetováním, u těhotných žen tento druh bolesti aktivuje stresové hormony v těle, například adrenalin, které mohou vyvolat kontrakce zakončené předčasným porodem či samovolným potratem. Rizika by měly vzít v potaz i ženy, které si chtějí udělat tetovaní v prvních týdnech těhotenství. 

Těhotná potetovaná žena sedící v tureckém sedu.

Tetování při kojení? Také ne

Nejvhodnější obdobím pro tetování nastává po ukončení kojení. V této době se již žena nemusí obávat o přenos potenciálně škodlivých chemikálií do mateřského mléka a může se rozhodnout pro tetování s menšími obavami z možných infekcí a jejich vlivu na kojení. Během tetování při kojení se do krve uvolňují stresové látky, které se mohou přenést do krve matky a následně při kojení do mléka. Rizikem je také možná alergická reakce ženy či dítěte na tetování.

Pokud žena sice nekojí, ale stále je v období šestinedělí, měla by se tetování taktéž vyvarovat. Jedná se o období, kdy tělo zpracovává životní změny a je velmi oslabeno.

Mladá maminka s batoletem a tetováním.

Bezpečnostní opatření

Pokud se žena i přes zmíněná rizika rozhodne podstoupit tetování, celý proces by měl být proveden s maximálním důrazem na hygienické standardy. Je důležité vybrat si z tetovacích salonů, které používají jednorázové jehly a rukavice a veškeré vybavení je pečlivě sterilizováno. Jak již bylo zmíněno, použití inkoustů, které jsou schváleny a neobsahují toxické chemikálie, je zásadní. Bezpečnost inkoustů je vhodné doložit skrze certifikace nebo doporučení zdravotnických autorit.

Profesionální salony by taktéž měly poskytovat konzultace, během kterých informují těhotné klientky o potenciálních rizicích a zodpovědně vyhodnocují jejich zdravotní stav před tetováním. Je ale velmi pravděpodobné, že se v praxi ženy setkají s odmítnutím ze strany tetovacího salonu. Některé tetovací salony mohou odmítnout tetovat těhotné ženy kvůli zvýšenému riziku zdravotních komplikací a obavám z právní odpovědnosti.

Proč nejít na tetování v těhotenství?

Vzhledem ke všem zmíněným rizikům a nejistotám spojeným s tetováním během těhotenství je nezbytné, aby ženy pečlivě zvážily všechny možné důsledky pro své zdraví a zdraví svého dítěte. I přes vysoké hygienické standardy a bezpečnostní opatření v profesionálních tetovacích salonech nelze zcela eliminovat riziko infekcí, alergických reakcí a negativních vlivů na vývoj plodu. Co se týče tetování před těhotenstvím, žádná rizika nepřináší.

Přestože se na nové tetování opravdu těšíte, je vhodnější návštěvu tetovacího salonu odložit až do období po ukončení kojení. Toto rozhodnutí chrání nejen zdraví matky, ale především zdraví a bezpečí dítěte. V případě, že žena i tak zvažuje tetování během těhotenství, je klíčové konzultovat tuto možnost s lékařem a pečlivě zvážit všechna pro a proti. Vzájemná komunikace s odborníky a prioritizace zdravotní bezpečnosti by měly být vždy na prvním místě.

Obrázek autora
Autor
Nikola Nováčková

Komentáře

Zanechte první komentář

Další články

Zpět

Zpět na stránky

Napište, co hledáte