Tetování ve zdravotnictví

Obrázek autora
Nikola Nováčková
17. 5. 2024
0

Tetování je stále běžnější v dnešní společnosti, ale jaký vliv má na pracovní příležitosti, zejména v profesích, jako je zdravotnictví? Historicky byla tetování spojována s vězni a gangy, což vedlo ke stigmatizaci v některých profesních oblastech, včetně zdravotnictví, péče o děti, obchodu, armády a práva.

I přesto, že se tetování objevuje, čím dál tím více, mnoho zaměstnavatelů stále pohlíží na to, zda tetování máte nebo ne. Průzkum ukázal, že ačkoliv se situace zlepšuje, stále existuje určitý stupeň předsudků vůči tetováním na pracovišti.

Jak je to se zdravotnictvím a tetováním? To je otázka, kterou se podíváme blíže v tomto článku.

Podmínky pro výkon práce ve zdravotnictví

Zdravotnictví je oblast, kde platí přísné podmínky pro výkon práce, a to z dobrého důvodu – je třeba zajistit nejen kvalitní péči o pacienty, ale také ochranu jejich zdraví. Povolání ve zdravotnictví je opravdu rozmanité, od ošetřovatelské péče a porodní asistence až po diagnostiku, léčbu a rehabilitaci.

Ale ne každý může jen tak vstoupit do světa zdravotnictví. Je třeba mít odpovídající kvalifikaci, kterou poskytují akreditované studijní programy a vysokoškolské obory. Ministerstvo zdravotnictví uděluje souhlas nebo povolení k výkonu zdravotnického povolání na základě akreditace studijního programu.

Aby byl někdo způsobilý k výkonu zdravotnického povolání, musí splnit určité podmínky. Jedinec musí mít odbornou a zdravotní způsobilost a bezúhonnost. Ale není to jen o papírech. Výkon praxe se děje pod dohledem, ať už je to odborný dohled nebo přímé vedení, které zajistí, že vše probíhá bezpečně a kvalitně. (1)

Každý zdravotnický pracovník musí dodržovat předepsané normy a standardy péče a pravidla bezpečnosti. To je základním předpokladem pro bezpečnost pacientů a kvalitu poskytované péče. A aby byla kvalita služeb stále na vysoké úrovni, je důležité se neustále vzdělávat. (1)

Je tetování ve zdravotnictví překážka?

Hygienické požadavky na zdravotnický personál, které upravuje vyhláška č. 306/2012 Sb., nezmiňují tetování přímo. Tetování se obecně nepovažuje za infekční riziko, a proto není zahrnuto do této vyhlášky. Samotné tetování není v rozporu s hygienickými standardy, ale v některých případech by mohlo narušit bezpečnost pacientů nebo práci zdravotnického personálu. Je tedy důležité zvážit konkrétní situaci. V každém případě však tetování není automaticky překážkou pro práci ve zdravotnictví, ale je nutné dodržovat všechny hygienické a bezpečnostní pokyny. (2)

Zdravotnický personál musí dodržovat určité hygienické standardy a nosit osobní ochranné pracovní prostředky, aby chránil sebe i pacienty před možným přenosem infekce. Podle vyhlášky je zdravotnický personál povinen nosit čisté osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou vyhrazené pouze pro jejich oddělení. To zahrnuje i vhodné oblečení a obuv. Při chirurgických výkonech je navíc nutné používat sterilní oděv a rukavice, aby se minimalizovalo riziko infekce. (2)

Důležitý je také správný přístup k osobní hygieně. Zdravotnický personál musí používat dezinfekci před a po každém kontaktu s pacientem a manipulací s biologickým materiálem. Při výkonech, které zahrnují porušení integrity kůže nebo sliznic, je nutné používat vhodné ochranné pomůcky.

Sestřička v ordinaci.

Tetování na viditelných místech

Etický kodex sice klade důraz především na chování a vstřícnost, ale rozhodnutí o přijetí zdravotnického personálu do týmu často závisí na posouzení nadřízeného, a to může být ovlivněno i tetováním.

Mnoho nemocnic stále preferuje sestry, které vypadají slušně a mají dobré vystupování. Tudíž extrémní vzhled, jako je třeba velké tetování nebo přehnaný piercing, by mohl být pro vedení nemocnice nepřijatelný. (3)

Například Fakultní nemocnice Motol upřednostňuje upravený vzhled sester, čistotu, krátké nehty a decentní šperky. Přesto však malé tetování u sestry může být přijatelné, pokud není příliš nápadné. (3)

Zkušenosti potvrzují, že mnoho zdravotních pracovníků má tetování, ale často jsou umístěna na místech, která jsou při práci skrytá. Mnoho zdravotních sester si dává tetování na záda, boky nebo na horní část zad, aby nebylo nepůsobilo rušivě. (3)

Pokud se, ale podíváme na výsledky výzkumu provedený v magisterské práci z roku 2015, která se dotazovala přímo pacientů, názory na tetování u zdravotnického personálu jsou poměrně jednoznačné a vcelku se neslučují s požadavky nemocnic.

V průzkumu týkajícím se postojů pacientů k tetování u zdravotníků bylo zjištěno, že většina respondentů nepovažuje za nutné, aby zdravotníci skrývali svá tetování. Celých 80% dotázaných vyjádřilo, že jim nevadí viditelná tetování u zdravotníků. Pouze 11% respondentů by bralo v potaz velikost a motiv tetování, zatímco jen 9% by tetování raději vidělo zakryté. (4) V průzkumu převažovaly odpovědi starších lidí, kteří se i přesto, že byli ošetřováni tetovanými zdravotníky, nezaznamenali žádný problém. Zjištění naznačují, že ve většině případů pacienti nemají problém s tetovanými zdravotníky.

Další otázka zkoumala, zda má viditelné tetování vliv na důvěryhodnost zdravotníka. Výsledky ukázaly, že pro většinu respondentů tetování není překážkou a na jejich důvěru ke zdravotníkovi nemá vliv. Pouze 4% dotázaných uvedlo, že by tetování mohlo ovlivnit jejich důvěru v tetovaného zdravotníka, zatímco 95% odpovědělo, že tetování důvěryhodnost nijak neovlivňuje. (4)

Poslední otázka se zabývala tím, zda pacientům vadí, když jsou ošetřováni zdravotníky s viditelným tetováním. Většina respondentů (95%). (4)

Povolené a zakázané motivy ve zdravotnictví

Stejně jako u většiny dalších oborů existují i ve zdravotnictví určitá omezení, co by se mělo a nemělo na vaší kůži objevit.

Patří sem tetování spojená s radikálními skupinami, což je i zakázáno zákonem. Tetování, jako je například symbol svastiky nepřipadá v žádném případě v úvahu a jeho majitel by mohl být i trestně stíhán.

Zároveň zdravotníci nesmí mít tetování, které je vulgární nebo které svým významem směřuje k propagaci či projevu sympatie k násilnému hnutí nebo ideologii omezující práva a svobody člověka, taktéž je sexistické nebo jinak hrubé.

Jinak řečeno, pokud se vyhnete těmto motivům, není nic, co byste na svém těle nemohli mít.

Zdroje:

  1. PPROPO. (2004). Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), (https://ppropo.mpsv.cz/zakon_96_2004).
  2. Národní knihovna. (2019). Vyhláška č. 306/2012 Sb, (https://www.ptejteseknihovny.cz/dotazy/lekar-a-tetovani).
  3. Veronika Syrová. (2001). Tetovaná sestra? Záleží na vedení nemocnice, (https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/tetovana-sestra-zalezi-na-vedeni-nemocnice.A010504_103813_praha_lin).
  4. Miroslav Effenberk. (2015). Jak reagují pacienti na zdravotníky s viditelným tetováním, (https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/82738/130160848.pdf?sequence=1&isAllowed=y).
Obrázek autora
Autor
Nikola Nováčková

Komentáře

Zanechte první komentář

Další články

Zpět

Zpět na stránky

Napište, co hledáte