Vypadávání barvy z tetování: Co jej způsobuje?

Obrázek autora
Nikola Nováčková
3. 6. 2024
0

Proces tetování spočívá v aplikaci inkoustu do vrchní vrstvy kůže pomocí speciálních jehel. Výsledné dílo se tak stává trvalou součástí života člověka. Proto je důležité jej provést správně a s použitím kvalitních materiálů. Tetování není jen estetickým prvkem, ale často nese hluboký osobní význam a symboliku. Avšak vyžaduje také správnou péči a údržbu, aby zůstalo krásné a neztratilo svou barvu.

Jak se tetování aplikuje do kůže?

Proces tetování zahrnuje několik kroků, které je třeba provést precizně a sterilně. Jedině tak lze docílit kvalitního a trvalého výsledku bez komplikací.

Příprava designu a přenesení

Nejprve si tatér připraví design, který vytvoří na míru přímo pro daného člověka. Případně si zákazník také může zvolit motiv sám. Tento obrázek tatér přenese na kůži pomocí speciálního přenosového papíru, který mu umožní přesně sledovat obrysy během tetování.

Tetovací stroj a jehla

Jakmile je design připraven, tatér použije tetovací strojek, který je vybaven sterilní jehlou. Pro tetování se používají strojky cívkové, rotační či cartridge. Strojek funguje na principu rychlého vpichování jehly do kůže. Jehla propichuje epidermis, vrchní vrstvu kůže, a následně zavádí inkoust do dermis, druhé vrstvy kůže. Zde se inkoust usadí a zůstává viditelný skrze průhlednou epidermis.

Hloubka vpichu

Během aplikace tetování musí tatér dbát na dodržení správné hloubky vpichu. Příliš mělký vpich způsobí usazení inkoustu pouze v epidermis a rychle se tak vytratí. Zatímco příliš hluboký vpich naopak způsobí rozmazání inkoustu a zjizvení kůže. Tatér tak musí pracovat pečlivě, aby zajistil rovnoměrné rozdělení inkoustu a konzistentní barvy.

Dokončení a zabalení do folie

Tatér minimalizuje riziko infekce a po dokončení tetování oblast pečlivě očistí od zbytků inkoustu, krve a plazmy a ošetří antiseptickým prostředkem. Poté zákazníkovi poskytne pokyny pro následnou péči, která je zásadní v procesu správného hojení tetování a zachování jeho barev a detailů.

Příčiny vypadávání a odlupování barvy z tetování

Tetovací barvy či tetovací inkousty jsou speciálně navrženy tak, aby byly trvanlivé, měly živé barvy a byly bezpečné pro použití a aplikaci do lidské pokožky. Nicméně i přesto některé pigmenty způsobují alergické reakce. Největším rizikem jsou zejména červené inkousty.

Kvalita inkoustu: Jak kvalita inkoustu ovlivňuje trvanlivost barvy

Použití nekvalitních inkoustů vede k rychlejšímu vyblednutí nebo odlupování. Levné inkousty navíc často obsahují méně stabilní pigmenty, které se rozpadnou nebo je tělo absorbuje rychleji. Zároveň inkousty, které nebyly skladovány za správných podmínek (např. byly vystaveny příliš vysokým nebo nízkým teplotám), ztrácí své vlastnosti a způsobují problémy s trvanlivostí barvy.

V mnoha zemích jsou tetovací barvy regulovány zdravotnickými agenturami, které zajišťují splnění bezpečnostních standardů. V EU například tetovací barvy regulují směrnice REACH.

Nekvalitní tetování na ruce.

Technika tetování: Vliv techniky tatéra na stabilitu a trvanlivost barvy

Pokud tatér nevpichuje jehlu dostatečně hluboko, inkoust se usadí pouze v epidermis (vrchní vrstvě kůže). Ta se ale neustále obnovuje a dochází tak k rychlému vypadávání barvy. Naopak pokud je jehla vpichována příliš hluboko, výsledkem jsou jizvy a rozmazání inkoustu. Zároveň pokud tatér aplikuje inkoust nerovnoměrně, některé části tetování taktéž vyblednou rychleji než jiné.

Obvykle jehla proniká svrchní částí kůže, která má tloušťku 0,1 mm a dále pokračuje do dermis. Tato část je tvořena pojivovou tkání s nervy, potními žlázami, mazovými žlázami, cévami a vlasovými folikuly. Jedná se o vrstvu silnou až 2,5 mm. Na závěr se inkoust usadí v dermis v hloubce až 2,5 mm.

Typ pleti: Jak různé typy pleti ovlivňují výsledky tetování

Lidskou kůži rozdělujeme do tří skupin: 

  • mastná pleť,
  • suchá pleť,
  • přírodní pigmentace kůže.

Lidé s mastnější pokožkou většinou zaznamenají rychlejší vyblednutí tetování, protože nadbytečný maz ovlivňuje stabilitu inkoustu. Oproti tomu suchá pleť způsobuje větší riziko odlupování pokožky a vede taktéž k odlupování části tetovacího inkoustu. Různé typy pleti tak odlišně reagují na inkousty. Na tmavší, přírodně pigmentované pleti, některé barvy vypadají matněji nebo méně živě.

Péče o tetování: Vliv správné a nesprávné péče po aplikaci tetování na výslednou kvalitu

Nesprávná nebo nedostatečná péče o nové tetování způsobuje infekce, záněty a celkově špatné hojení. To se poté odráží ve vzhledu a trvanlivosti barvy. Jako prevence před těmito faktory slouží pravidelné dezinfikování a mazání tetování speciálními krémy a také dodržování hygienických doporučení.

Pokud se chcete vyvarovat vyblednutí tetování, vyhněte se po dobu hojení těmto bodům: 

  • UV záření,
  • voda,
  • pocení, 
  • špatná péče.

Mezi rizikové faktory patří právě UV záření, které velmi rychle ovlivní barvy. Riziko platí jak pro sluneční záření, tak pro záření v soláriu. V případě pobytu na přímém slunci je zásadní používat opalovací krém s SPF a kůži s vytetovaným výtvorem chránit. V některých případech se tak vyplatí tetování naplánované na léto přesunout na chladnější období.

Mechanické odstranění strupů: Proč není vhodné

V neposlední řadě je zásadní respektovat svoje tělo a odlupující se tetování, které chvílemi i svědí, zbytečně neškrábat a mechanicky neodlupovat. Totéž platí pro tření oděvem. Tvorba strupů značí přirozený proces, kdy vrstvy epidermis vytváří nové buňky, které nahrazují ty, které byly poškozené během tetování. Jejich stržení tak hojení prodlouží a v některých případech nenávratně poškodí. 

Zdravotní faktory: Jak se tělo vyrovnává s tetováním

Jedním z hlavních faktorů je imunitní reakce. Tělo některé pigmenty v inkoustu identifikuje jako cizí látky a postupně je odbourává. Druhou kategorií jsou kožní infekce a alergické reakce. Právě ty poškozují kůži a ovlivňují, jak dobře se inkoust usadí a zůstane v pokožce.

Stárnutí tetování: Jak kůži ovlivňuje stáří

Když stárneme, naše pokožka se mění, ztrácí pružnost a dochází k přirozenému a postupnému blednutí tetování. Kůže se zároveň neustále obnovuje a regeneruje a proces blednutí se znovu opakuje.

Tetování na staré kůži.

Co dělat v případě vypadané barvy z tetování? 

Pokud máte pocit, že vaše tetování jeví známky vypadané barvy, má rozmazané kontury a ztrácí ostrost, je čas na konzultaci s tatérem. Ten zhodnotí rozsah poškození a navrhne vhodné možnosti opravy.

Retušování tetování

První variantu, kterou tatér pravděpodobně navrhne, bude obnova barev a linií. Retušování totiž zahrnuje aplikaci čerstvého inkoustu na vybledlé nebo poškozené oblasti tetování. Tatér tak znovu obkreslí kontury a opět vyplní barvy, aby tetování vypadalo jako nové. Zároveň provede zesílení linií a docílí tak opětovné ostrosti, kdy tetování bude opět dobře definované.

Cover-up tetování

Překrytí starého tetování je vhodné, pokud je obraz natolik poškozen, že retušování není možné. Staré tetování je tak překryto novým designem. Cover-up tetování využívá tmavších barev a složitějších vzorů, aby efektivně zakrylo původního tetování.

Laserové odstranění tetování

Na výběr budete mít z částečného a kompletního odstranění. K laserovému odstranění se přistupuje, pokud již nemáte zájem o žádné tetování v dané oblasti nebo nebylo možné provést přetetování či pouze obnovení tetování.

Tento proces rozkládá pigmenty inkoustu v kůži, které tělo následně přirozeně vyloučí. V některých případech je možné zcela odstranit tetování pomocí laseru, tento proces ale vyžaduje několik sezení. U komplikovanějších tetování nicméně není odstranění vždy zcela účinné.

Obrázek autora
Autor
Nikola Nováčková

Komentáře

Zanechte první komentář

Další články

Zpět

Zpět na stránky

Napište, co hledáte