Jaká jsou povolání, kde vadí tetování?

Obrázek autora
Nikola Nováčková
20. 5. 2024
0

Mnoho lidí v dnešní době používá tetování jako formu sebevyjádření. Avšak pracovní prostředí se často výrazně liší od toho domácího. Je to pro nás cizí a neznámé místo, kde nikdy nemůžeme plně předvídat chování kolegů a nadřízených. Nevíme, jak budou reagovat na projevy naší individuality, zejména pokud jde o ty trvalé a tetování je jedním z nich.

V dnešní době se můžeme setkat s širokou škálou názorů vůči tetování. Některá pracovní prostředí jsou vůči této formě sebeprezentace tolerantní, zatímco jiná mohou být velmi striktní a uchazeče o zaměstnání kvůli tomu odmítnout. (1)

Mezi tolerantnější profese, kde je tetování přijímáno s větším pochopením, patří především pedagogické obory. Mnozí ho v tomto prostředí vnímají jako způsob, jak se učitelé mohou přiblížit svým žákům a studentům, přičemž tetování může sloužit jako most mezi formálním a neformálním světem. (1)

Tudíž se zde naskýtá otázka, existují v dnešní době stále povolání, kde vadí tetování? Pojďme si jí zodpovědět.

Proč vás tetování může v práci ohrozit?

Každý zaměstnanec, bez ohledu na druh vykonávané práce, musí při svém zaměstnání dodržovat určitá pravidla stanovená firmou, ve které pracuje. Tato pravidla a jejich dodržování jsou součástí firemní kultury, která je klíčová pro úspěch každé organizace.

Firemní kultura působí nejen jako soubor zvyklostí, ale i jako společenský tlak, který podporuje nebo vyžaduje určité chování. Tento tlak se projevuje reakcemi na chování, například na nedodržování očekávaných postupů či zásad.

Ačkoliv se firemní kultura zdá být pevně zakořeněnou součástí každé společnosti, individuální projevy, jako je například tetování, do ní mohou vnést nový rozměr. Tetování slouží k individualizaci jedince, k vyjádření jeho touhy být jiný než ostatní. Nicméně, co se líbí rodině, partnerovi nebo přátelům, nemusí být nutně přijatelné pro potenciálního zaměstnavatele. V zákoníku práce ani antidiskriminačním zákoně není explicitně uvedeno nic o tělesných modifikacích, což znamená, že jejich diskriminace je nelegální a zaměstnanec se může domáhat svých práv. Zaměstnavatel, který nezajistí rovné zacházení, může čelit pokutě až do výše jednoho milionu korun. (1)

Zaměstnavatelé, zejména v konzervativních odvětvích jako finance, právo nebo některé služby, často vyžadují od svých zaměstnanců profesionální vzhled, který odpovídá solidnosti a konzervativnímu přístupu firmy k zákazníkům. Tento vzhled je často regulován interními předpisy, známými jako dress code. Nicméně, ne všechny firmy striktně dodržují tento kodex. V kreativních oblastech, jako jsou reklamní agentury, designová studia, některá média a umělecké sféry, je přístup k tělesným modifikacím často liberálnější. (1)

Tetování na rukách a prstech.

Nevhodné symboly a motivy

V srdci mnoha subkultur existují specifické symboly, které mají za úkol utajit klíčové informace před nezasvěcenými. Tetování zde hraje významnou roli, slouží jako nástroj identifikace, vyjadřuje ideologickou orientaci a přináší pocit sounáležitosti s určitou skupinou. Extremistické skupiny rovněž využívají symboly k vyjádření svých ideologických postojů, často nelegálními prostředky a násilím. (2)

Tetování v tomto kontextu nemá nic společného s mladickou nerozvážností nebo estetickými důvody, ale plní funkci statusovou a identifikační. Přináší informace o životě člena gangu nebo subkultury, a proto jsou tetování často umístěna na místech, která jsou nejvíce viditelná, jako je obličej nebo ruce.

Zde jsou některé nevhodné motivy a symboly, které by mohly u uchazeče o zaměstnání hrát zásadní roli (3):

Zbraně, náboje a nábojnice: Indikují nebezpečnou osobu, psance. Symbol moci a osobní svobody, často tetovaný na pažích, zádech, hrudníku i končetinách. Může vyjadřovat konkrétní zločin.

Slovní tetování: Věty, citáty, přísloví. Volba textu odráží názory a životní zkušenosti jedince. Často jsou používány jazyky jako latina, italština, němčina, ruština, hebrejština či arabština, například: „Alea Iacta Est“ (Kostky jsou vrženy), „No Future“ (Žádná budoucnost).

Dobro versus zlo: Symboly dobra jako slunce a nebe, zatímco zlo je zastoupeno démony, příšerami a Satanem, který může vyjadřovat sklony k okultismu a satanismu.

Hákový kříž, runové nápisy, keltský kříž, Thorovo kladivo: Tyto symboly jsou spojovány s neonacistickou a rasistickou ideologií.

Postavy Vikingů a symboly nacismu: Adolf Hitler, Josef Mengele a další.

Symboly satanismu, okultismu a černé magie: Propojení s extremistickou symbolikou.

Každý symbol nese hluboký význam a může být klíčem k pochopení skrytých identit a ideologií jeho nositele.

Tetování podle povolání

Tetování v oblasti bankovnictví

Banky a finanční instituce dlouho odolávaly myšlence, že by jejich zaměstnanci, jako jsou účetní, finanční poradci, bankovní pokladníci či burzovní makléři, mohli mít jakoukoli formu tělesného zdobení. Důraz byl kladen na to, aby zaměstnanci působili důvěryhodně a profesionálně. Tetování a piercingy, dle těchto institucí mohou vzbuzovat u zákazníků smíšené pocity.

Nicméně, situace se začíná měnit a tyto instituce začínají chápat, že mohou tímto způsobem rozšířit diverzitu své pracovní síly a zároveň rozšířit portfolio svých zákazníků. A tak tetování a piercingy tak postupně nacházejí své místo i v tak tradičním a konzervativním sektoru, jakým je bankovnictví.

Tetování u policie

Tetování je často vnímáno kontroverzně, zejména pokud jde o jeho místo v životě strážců zákona. Jedním z argumentů proti tetování je, že někteří lidé, zejména v řadách policie, věří, že jedinci s tetováním mohou mít větší sklony k sebepoškozování a možná i k násilí vůči druhým. (4)

V České republice je však tetování mezi strážci zákona povoleno, ačkoli se dbá na to, aby bylo co nejvíce skryto pod uniformou. Pokud tetování nelze zcela zakrýt, je po policistech požadováno, aby jej zakryli tělovou páskou nebo jiným kusem oděvu. Tetování, která jsou společensky nepřijatelná nebo nevhodná, například ta propagující násilí, nenávist, rasismus či extremistické názory, jsou nadále nepřípustná. Taková tetování mohou vést k odmítnutí uchazeče nebo k disciplinárním opatřením vůči stávajícím policistům.

Potetovaný doktor se stetoskopem.

Tetování v armádě

V posledních letech se tetování stává stále populárnějším mezi vojáky. Některá tetování slouží jako prostředek, kterým vyjadřují svou lásku k vlasti, hrdost na svou službu a oddanost svému národu.

Avšak existují určitá pravidla, která musí být dodržována. Jedno z nich je striktní zákaz tetování na hlavě. Stejně jako u policistů jsou také v armádě nepřípustné symboly a znaky, které propagují násilí, rasismus, diskriminaci nebo jiné formy nenávisti. Tyto restrikce jsou zavedeny, aby se zachovala profesionální a důstojná image ozbrojených sil.

Tetování v soudnictví

Ani pro soudce není tetování tabu, avšak i v této prestižní profesi existují určitá pravidla a omezení, která je třeba dodržovat s ohledem na vážnost jejich role. Soudce, který má tetování, by měl dbát na to, aby nebylo během výkonu jeho funkce výrazně viditelné a zůstalo skryté pod talárem. Tetování by nemělo narušovat profesionální a důstojný vzhled, který se od soudců očekává. Stejně jako u jiných povolání je klíčové, aby tetování nebylo nevhodné, tedy aby nepropagovalo násilí, rasismus, diskriminaci či jiné kontroverzní a nevhodné symboly.

Přístup personalistů k tetování

Tetování a piercingy jsou ve většině odvětví považovány za individuálními rozhodnutí, které mohou zapadat do osobního stylu jedince. Nicméně, některé jsou akceptovány více a lépe než jiné, zejména pokud výrazně vybočují z obvyklých konvencí.

Například tetování na obličeji, krku nebo hřbetech rukou, které nelze snadno skrýt běžným oblečením, mohou být vnímány jako „job stopper“ prvky, které mohou ovlivnit vaši šanci na získání určitých pracovních pozic. Konzervativní prostředí, jako jsou právnické firmy, lékařské instituce nebo úřednické pozice, často dávají přednost zaměstnancům s tradičnějším vzhledem. (5)

Je důležité si uvědomit, že vaše tetování může vyvolat různé reakce, a při hledání zaměstnání je důležité zvážit, zda je vaše tetování slučitelné s pracovním prostředím a požadavky zaměstnavatele.

Pohovor na pracovní pozici.

Kdy a proč tetování spíše zakrýt?

Při pohovoru o práci se zdá, že tetování a piercingy už dávno nejsou tabu jako v minulosti. Nicméně, způsob, jakým je budete před náboráři prezentovat, může mít velký vliv na dojem o vás. Juliette Naji-Dumasová a Choura Sayedová zdůrazňují důležitost zvážení, zda svá tetování či piercingy na prvním pohovoru dávat na odiv. Juliette Naji-Dumasová doporučuje položit si nejdřív několik otázek, abyste si byli stoprocentně jistí, zda je prezentovat nebo ne: „Jaký dojem chcete u pohovoru vyvolat? Nemůže se stát, že se vaše tetování a piercingy stanou středobodem zájmu a odvedou tak pozornost od toho nejdůležitějšího, tedy toho, co umíte?“ (6)

Je tedy důležité promyslet, jak se na pohovoru prezentovat a zvážit, co může nejvíce pozitivně ovlivnit výsledek pohovoru.

Zdroje:

  1. Michaela Janečková. (2017). Jaký vliv má tetování na sociální status v zaměstnání, (https://is.muni.cz/th/afpbq/Janeckova_406097.pdf).
  2. Alena Eichlerová. (2019). Tetování jako sociokulturní norma nebo patologie?, (https://theses.cz/id/fuosta/32265927).
  3. VEGRICHTOVÁ, B. (2016). Symbolika kriminálních tetování. Plzeň: Čeněk Aleš. 201 s.
  4. Skills For Change. (neadatováno). What Jobs Don’t Allow Tattoos? [Workplace Ink Restrictions], (https://skillsforchange.com/what-jobs-dont-allow-tattoos/).
  5. Kateřina Osičková. (2023). Tetování očima personalistů. Může být důvodem k odmítnutí?, (https://forbes.cz/tetovani-ocima-personalistu-muze-byt-duvodem-k-odmitnuti/).
  6. Sophie Combot. (2023). Tetování a piercing na pohovoru: Ukázat, nebo zakrýt?, (https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/tetovani-priercing-na-pohovoru).
Obrázek autora
Autor
Nikola Nováčková

Komentáře

Zanechte první komentář

Další články

Zpět

Zpět na stránky

Napište, co hledáte