Mohu nastoupit do armády s tetováním?

Obrázek autora
Nikola Nováčková
17. 5. 2024
0

Zda je tetování na pracovišti v pořádku, závisí na odvětví daného zaměstnavatele, firemní kultuře a konkrétních preferencích. Například luxusní restaurace nemusí povolit svým číšníků a servírkám, aby měli viditelně umístěná tetování. Naproti tomu pro zaměstnance skladu nemusí platit stejná omezení.

Ale, jak je to s armádou ČR a tetováním? To se vám pokusíme shrnout v tomto článku.

Podmínky pro přijetí do armády

Pokud váháte nad tím, zda vstoupit do služby v armádě, je dobré mít přehled o tom, jaké podmínky musíte splnit. Zákon o vojácích z povolání, konkrétně č. 221/1999 Sb., stanovuje několik základních požadavků. (1)

Prvním z nich je být občanem České republiky. Dále je nutné dosáhnout věku 18 let a mít minimálně středního vzdělání s výučním listem. Tělesná zdatnost a psychická způsobilost jsou také klíčové. Abyste se mohli stát vojákem z povolání, musíte mít čistý trestní rejstřík a musíte složit vojenskou přísahu.

Služba v armádě se výrazně liší od běžného zaměstnání. Vojáci nejsou zaměstnanci, ale mají takzvaný služební poměr, který upravuje zmíněný zákon. To s sebou nese některá omezení, například nemožnost být členem politické strany či odborové organizace. Na druhou stranu vojáci mohou mít nárok na různé výhody, jako je příspěvek na bydlení. Služební poměr je obvykle uzavřen na dobu určitou, často na 4 nebo 5 let, s možností prodloužení. Voják začíná tříměsíční zkušební dobou, během které může spolupráci ukončit bez udání důvodu. (1)

Pracovní doba vojáka je obvykle 40 hodin týdně, ale může se lišit podle pozice a útvaru. Může dokonce pracovat pět dní v týdnu, ve směnách nebo v 24/48 hodinových cyklech.

Voják běžící polem.

Mohu být přijat do armády s tetováním?

Zvažujete vstup do armády, ale máte tetování? Přestože tetování není přímo zakázáno, existují určitá omezení.

Tetování je v zásadě povoleno na většině částech těla, s výjimkou oblasti hlavy včetně vlasové části. Ale pozor, některá tetování jsou zakázána.

Služba v armádě je vážným závazkem a armáda si klade na vojáky vysoké standardy. Tetování by nemělo být překážkou, pokud splňuje výše uvedené požadavky.

Zakázané motivy

Tato zákonná omezení platí zejména pro tetování, která symbolizují politické názory, propagující nenávist nebo diskriminaci jiných lidí na základě rasy, pohlaví, náboženství nebo národnosti. (2) Obscénní tetování se sexuálními motivy nebo propagující návykové látky jsou rovněž nepřípustná. V takovém případě je voják povinen tetování zakrýt nebo ho odstranit na vlastní náklady.

Povolené motivy

Kromě výše zmíněných motivů, jsou povoleny všechny ostatní typy i druhy tetování.

Umístění tetování

Tetování je povoleno na všech částech těla, kromě hlavy a vlasové části.

V některých případech (speciální operace) může být o vojákovi vyžadováno, aby svá tetování zakryl. Zakrytím se rozumí použití vhodného zakrývacího prostředku nebo vojenské výstroje, jako jsou nenápadné, přilnavé, elastické a neprůhledné návleky nebo náplasti tělové barvy. Zakrytí může spočívat i v použití dlouhého rukávu, neprůhledných punčoch tělové barvy či kalhot místo sukně. (2)

Zakázaná místa pro tetování

Zdobení kůže se nesmí vyskytovat po celé oblasti hlavy (včetně její vlasové části). (2)

Vhodná místa pro tetování

Zbylé části těla nejsou, co se týká tetování problematická. Na rozdíl od policie, můžete mít tetování umístěné i na krku, aniž byste ho museli během výkonu služby zakrývat.

Zdroje:

  1. Do armády. (2024). ZÁKLADNÍ PODMÍNKY A SLUŽEBNÍ POMĚR, (https://www.doarmady.cz/o-armade/uplatneni-v-armade/vojak-z-povolani/zakladni-podminky-a-sluzebni-pomer).
  2. Do armády. (2024). MOHU BÝT PŘIJAT DO ARMÁDY I S TETOVÁNÍM?, (https://www.doarmady.cz/file/edee/ke-stazeni/dokumenty/narizeni-ngs-k-uprave-vnejsiho-vzhledu-vojaka.pdf).
Obrázek autora
Autor
Nikola Nováčková

Komentáře

Zanechte první komentář

Další články

Zpět

Zpět na stránky

Napište, co hledáte